Preskočiť na obsah

Kto sme

Chairè – z gréčtiny Χαiρε – radosť, požehnanie
Sme katolícke spoločenstvo mladých ľudí, ktoré vzniklo pred piatimi rokmi. Centrom nášho života je Živý Kristus v Eucharistii – obrazné znázornenie máme v našom logu. Fungujeme na báze pravidelných stretnutí “jadra spoločenstva” ktoré tvorí okolo 13 ľudí. Pravidelne organizujeme ‘’Otvorené stretká” kde sa členovia spoločenstva stretávajú s mladšími členmi a taktiež s hocikým, kto má záujem nazrieť do fungovania našej komunity. Každoročne organizujeme tábor pre deti s názvom Chairecamp, ktorý je vždy tematicko ladený tak, aby sme účastníkom – novým alebo stálym priniesli Božiu lásku, nádej a radosť a priblížili im život viery na báze aktívneho vzťahu s Bohom. Vo svojich farnostiach naši členovia vypomáhajú pri prípravách prvoprijímajúcich detí na 1. sväté prijímanie a taktiež pripravujú birmovancov na prijatie sviatosti birmovania a aktívne slúžia všade tam, kam sú povolaní na službu blížnemu.
Našou záštitou je kňaz, ktorý sa stará o naše duše skrze pravidelnú svätú spoveď, rozhovory a modlitby.
Taktiež nás vzdeláva v oblastiach teologických, aby sme mali vedomosť o všetkých faktoch viery a vedeli ich následne aplikovať do nášho duchovného života
Sme charizmatici, snažíme sa zakladať náš duchovný život na vnímaní Boha skrze Ducha Svätého a aktívne s ním spolupracovať skrze rôzne dary a charizmy, ktoré vnímame ako veľký dar od Pána nielen na naše osobné budovanie ale hlavne na budovanie spoločenstva Cirkvi.

Čo robíme

  • pravidelné otvorené stretká vo Farskom centre v Bytči
  • modlitba chvál
  • misionárska pomoc Afrika – Tanzánia
  • v 3. augustovom týždni zvykneme organizovať mládežnícky tábor Chaire Camp
  • vedenie a formácia birmovancov
  • vianočná pomoc núdznym
  • spontánna akcia keď nás niekto pozve niekam slúžiť/svedčiť/hrať/chváliť/povedať slovo

Hodnoty nášho spoločenstva

Služba

Slúžime si navzájom i iným.

Jednota

Aby sme tvorili láskavú rodinu,
ktorá drží pokope.

Prijatie

Otvorenosť a prijímanie nových ľudí, otvorenosť Duchu Svätému.

Instagram feed